Fotografická súťaž "Najkrajšia fotografia z územia MAS" 2. ročník

11.05.2012 08:00

 

Najkrajšia fotografia z územia MAS - 2. ročník

Pozývame všetkých amatérskych  ako aj profesionálnych fotografov z územia MAS Podhoran, zapojiť sa do druhého ročníka súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS“. Ponúkame Vám týmto možnosť prezentovať Naše územie v obrazovej podobe. Je to príležitosť čo najlepšie zachytiť a predstaviť v obraze to, čo je v Našej MAS zaujímavé, originálne alebo výnimočné. Novinkou tohto ročníka je ďalšia – šiesta súťažná kategória a objektívnejšie hlasovanie. Ako to? Dozviete sa, ak budete čítať ďalej.

Bližšie informácie nájdete v priložených dokumentoch.

 

Informácia o súťaži 

Prihláška do súťaže