OZ Materina dúška Sološnica pozýva deti na denný detský tábor DÚŠKOVO

12.06.2012 08:00

OZ Materina dúška Sološnica pozýva deti na denný  detský tábor    DÚŠKOVO

1.             turnus  2.-6.7. 2012 -  4 dni

2.             turnus 23.-27.7. 2012- 5 dní 

 

Cena za 1 deň je 8EUR.  V cene   je strava, pitný režim,  kreatívne potreby, cestovné , vstup na plaváreň. 

Deti sa môžu tešiť  na  tvorivé dielne, spoločenské hry , opekačku, výlet do Holcimu a do Malaciek .

Nebudú chýbať súťaže a  odmeny .  

 

Prihlásiť sa môžete:

1.        Telefonicky  -  A. Čermáková   0905 760 490

2.       E-mailom -  materinaduska@atlas.sk , alebo na facebooku  Materina dúška  Sološnica

3.       Odovzdaním prihlášky v klubovni

Uprednostnené budú deti, ktoré sa prihlásia na celý turnus.

Viac info a prihlášky na          www.materinaduska.sk