LeaderFEST 2012 v Levoči medzinárodná udalosť s nádychom vidieckeho čara

08.06.2012 08:00

 

    Stretnutie Leadrov európskych krajín sa konal v dňoch 29. – 31. mája 2012 v Levoči. Bol to už 3. ročník stretnutia zástupcov MAS a ďalších aktérov rozvoja vidieka, pracujúcich metódou Leader. Predošlé dva ročníky sa konali v Českej republike v rokoch 2009 v Hradci nad Moravicí s účasťou 8 európskych krajín a v roku 2011 v Štramberku, kde hostili až 12 krajín Európy, pričom aktivita naberá putovných charakter. Program festivalu sprevádzali workshopy s témami:

  • Perspektívy ekologického hospodárstva – Predaj z dvora, Problematika samostatne hospodáriacich roľníkov a mladých poľnohospodárov. Ekopodnikanie v podmienkach EÚ a pod.
  • Miestne a regionálne produkty a služby – Regionálna značka a marketing. Bioprodukty a biopotraviny. Marketing predaja.
  • Vidiecky cestovný ruch – Endogénny potenciál územia. Marketingové know - how. Agroturizmus a pod.
  • Mládež a miestny obyvatelia – aktívne prvky verejno-súkromného partnerstva – projekty mládeže. Dobrovoľnícke služby. Participácia a spolupráca na všetkých úrovniach.
  • Vaša obec naša obec – Zvyky, jedlá, tance typické pre obec, región. Rozmanitosť ľudovej kultúry v rámci Prešovského kraja. Pracovné príležitosti na vidieku.

Sprievodný program:

  • Jarmok  tradičných remesiel a lokálnych a regionálnych produktov a služieb
  • Kultúrny program – vystúpenia folklórnych a divadelných súborov, či jednotlivcov
  • Voľné vstupy a prehliadky mestských kultúrnych pamiatok a múzeí

Konferencia „Integrovaný prístupu pre aplikáciu metódy Leader po roku 2013“.

 

     Vďaka množstvu pamiatok a umeleckých skvostov patrí Levoča medzi najkrajšie historické mestá na Slovensku a práve preto je zaradená do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Levoča ako perla Spiša a klenot prešovského kraja bola kedysi kráľovským mestom, ktoré sa aj dnes môže popýšiť kompletne zachovaným hradobným systémom so šiestimi baštami (z pôvodných 15). Na najväčšom námestí v Európe so stredovekým tvarom obdĺžnika o stranách v pomere 3 : 1, sa konal remeselný trh a rôzne kultúrne podujatia. V chráme sv. Jakuba sa nachádza najvyšší hlavný gotický oltár (18,62 m) vyrobený z lipového dreva, radnica, malý a veľký župný dom, levočské lýceum, na ktorom študovali významní slovenskí spisovatelia. Historické jadro mesta bolo v roku 1950 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu.

    Naša MAS Podhoran sa tohto LeadeFEST - u zúčastnila aktívne. Okrem 10 členov združenia nás tam reprezentovali dva folklórne súbory a to SPIDUCH z Rohožníka a Šandorfjanka z Prieval. Taktiež sme mali zastúpenie aj na jarmoku remesiel a to s výrobkami z keramiky nás reprezentovala Lucia Nižnanská z Hradišťa pod Vrátnom, s drobnými textilnými upomienkovými darčekmi Lidka Muchová z Prietrže a veľkú kolekciu šperkov a opletených veľkonočných vajíčok priniesol Ing. Ľuboš Zburin z Plaveckého Mikuláša. Po kritickom zhodnotení a porovnaní s ostatnými reprezentantmi z iných regiónov môžeme konštatovať, že sme mali výborné zastúpenie – súbory zožali obdiv od divákov a remeselníci aj čo – to popredali.

 

Fotogaléria: