LEADER event 2012 Brusel – Stretnutie LEADROV 2012 Brusel

03.05.2012 10:06

V dňoch 27. – 28. 4. 2012 sa konalo stretnutie „LEADROV“ (ľudí pracujúcich s programom LEADER)  zo všetkých 27 členských krajín EÚ. Stretnutie sa uskutočnilo v Bruseli v časti Gare du Midi / Zuidstation.  Cieľom tohto stretnutia bola vzájomná výmena skúseností a námetov pri tvorbe miestnych rozvojových stratégií  pre nadchádzajúce programové obdobie 2014 -2020, vzájomná spolupráca miestnych akčných skupín z celej EÚ a vytváranie spolupráce pri tvorbe projektov nadnárodnej spolupráce (TNC – trans national cooperation). Slovensko bolo na konferencii zastúpene troma MAS-kami  (našou MAS Podhoran – Bc. Peter Fiala, MAS Zlatá Cesta – Mgr. Drahomíra Prieberová  a MAS Lev – Ing. Katarína Pjatáková), pracovníčkou  NSRV SR – Ing. Annou Molnárovou, PhD., a pracovníčkou ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR/odbor prístupu LEADER - Ing. Zuzanou Schottertovou.  Konferencia bola veľmi podnetným stretnutím nakoľko počas  dvoch dní bolo možné vymieňať si vzájomné skúsenosti MAS (MAS=LAG - Local Action Group ) jednotlivých krajín, získavať  nové kontakty a položiť základy novej spolupráci  medzi MAS rôznych krajín. Každá zúčastnená krajina dostala priestor prezentovať výsledky svojej práce s programom LEADER v praxi, svoje atraktivity, výrobky a kultúru svojich území .  Veľmi zaujímavé, podnetné a iniciatívu zdola nahor prezentujúce boli pripravené workshopy na ktorých sa mohli zúčastniť a aktívne prispieť svojimi pripomienkami všetci účastníci konferencie. Tohtoročné stretnutie "LEADROV" by sa dalo zhodnotiť troma slovami ako - úspešné, inovatívne, inšpirujúce ...

 

podujatiu prístupu LEADER s názvom „Miestne rozvojové stratégie a spolupráca: Kľúčové prístupy k miestnemu rozvoju“

Stretnutie s manažérkou Fínskej MAS 

Videopríhovor komisára pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Daciana Cioloşa, ktorý sa nemohol zúčastniť osobne