Hľadáme najkrajšiu fotku z územia MAS Podhoran

15.05.2024 11:49

Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás už po štrnástykrát pozýva zapojiť sa do súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia miestnej akčnej skupiny (MAS). 

Ústrednou myšlienkou súťaže je ponúknuť MAS možnosť prezentovať v obrazovej podobe svoj región, jeho prírodné bohatstvo, krásy, zaujímavosti a život ľudí v území, ich spoločenskú činnosť, ľudové zvyky a obyčaje nevynímajúc a originalitu tradičného ľudového oblečenia regiónov a oblastí slovenského vidieka.

MAS sa môže prihlásiť do každej kategórie s  len 1 fotografiou.

Vaše fotografie prosím posielať na mail: maspodhoran@gmail.com do 10.6.2024

Aj tento rok sú vyhlásené tieto súťažné kategórie: 

1. Naša príroda
2. Naši ľudia
3. Naše tradície
4. Naša budúcnosť
5. Naše „naj“
6. Život v našej MAS
7. Naše kroje

Vybrané fotografie budú reprezentovať región MAS Podhoran. 

Hlasovanie o víťazoch v jednotlivých kategóriách bude prebiehať na facebookovom profile NSRV SR.

  Na obrázku môže byť text