Oznámenie o zrušení Výzvy IROP

14.12.2023 08:53

OZNAM O UZAVRETÍ/ ZRUŠENÍ VÝZVY!

MAS OZ Podhoran oznamuje, že z dôvodu hraničného termínu uvedeného vo výzve a teda právnu nemožnosť realizácie projektov po hraničnom dátume 31.10.2023 ruší / predčasne uzatvára výzvy:

1)IROP-CLLD-Q425-511-001 MRR bude dňa 31.12.2023 zrušená 

2) IROP-CLLD-Q425-511-002 VRR bude dňa 31.12.2023 predčasne uzatovrená (hraničný termín 30.6.2023)

3) IROP-CLLD-Q425-512-005 MRR bude dňa 31.12.2023 predčasne uzatvorená 

4) IROP-CLLD-Q425-512-007 MRR bude dňa 31.12.2023 predčasne uzatvorená

5) IROP-CLLD-Q425-512-008 VRR bude dňa 31.12.2023 predčasne uzatvorená

6) IROP-CLLD-Q425-512-006 VRR bola predčasne uzatvorená dňa 30.11.2023 z dôvodu vyčerpania finančnej alokácie