Vyhlásenie výzvy MAS_025/4.2/33_VRR

22.04.2024 16:15

MAS_025/4.2/33_VRR

Miestna akčná skupina  Podhoran vyhlasuje výzvu na predkladnie

 žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou 

z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2022 pre podopatrenie PRV

 

4.2. Podpora na investície do spracovania/ uvádzania na trh a/alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov
(Bratislavský kraj)

 

Vyhlásenie výzvy: 22.4.2024

Uzatvorenie výzvy: 10.6.2024

 

Prílohy k výzve na stiahnutie

MAS_025_4.2_33 VRR_prílohy.zip

 Výzva na stiahnutie

V∞zva MAS - CLLD - MAS_025_4.2_33_VRR.pdfViac tu: https://www.podhoran.sk/vyzvy/vyhlasene-vyzvy/mas-025-4-2-33-vrr/