EXKURZIA DO MAS PODUNAJSKO

22.05.2024 10:38

Naša MASka srdečne prijala pozvanie na návštevu a exkurziu po území MAS Podunajsko a v utorok 14.5.2024 sme sa spoločne s našimi členmi k nim vydali nabrať inšpiráciu.

Videli sme niekoľko zrealizovaných projektov financovaných z programov PRV aj IROP, prebrali sme spoločné aj individuálne problémy a trápenia pri implementácii, ale aj nadviazali nové kontakty a spolupráce.

Navštívili sme obec  Dolný Štál, kde bol zrealizovaný projekt „Zvyšovanie bezpečnosti meračmi rýchlosti v regióne MAS Podunajsko“. Nasledovala obec Pataš, kde bola v rámci PRV zrealizovaná „Výstavba letného javiska“. V obci Kľúčovec sme si pozreli projekt „Výstavba autobusových zastávok“ .

V obci Brestovec sme absolvovali prehliadku parku, ktorý bol zrealizovaný z PRV ako „Park – Obec Brestovec“, tiež sme navštívili priestory cukrárskej výrobne, ktorá vďaka IROP uskutočnila prístavbu skladových priestorov. V Okoči sme absolvovali prehliadku cyklochodníka v parku.

Exkurziu sme ukončili vo Veľkom Mederi. V spoločnosti  Fabrick SK, s.r.o. nám ukázali ako funguje stroj zakúpený prostredníctvom projektu „ Inovácia v oblasti hospodárskeho a ekonomického rozvoja spoločnosti FABRICK SK, s.r.o.“

Za všetkých zúčastnených členov veľmi pekne ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie, tentokrát na našom území MAS Podhoran.

https://www.podhoran.sk/news/exkurzia-do-mas-podunajsko/

https://www.mas-podunajsko.sk/aktivity-animacie/animacie-realizacia/stretnutie-s-mas-podhoran-exkurzia-po-regione-mas-podunajsko/