Oznámenie o zrušení Výzvy IROP

14.12.2023 13:00

OZNAM O ZRUŠENÍ / PREDČASNOM UZAVRETÍ VÝZVY!

MAS OZ Podhoran oznamuje, že dôvodu uplynutia hraničného termínu uvedeného vo výzvach a teda právnu nemožnosť realizácie projektov po hraničnom dátume 31.10.2023 budú dňa 31.12.2023 uzavreté naspedovné výzvy: 

1) IROP-CLLD-Q425-511-001 - zrušená k termínu 31.12.2023

2) IROP-CLLD-Q425-512-002 VRR - predčasne ukončená k 31.12.2023 (hraničný termín bol 30.6.2023)

3) IROP-CLLD-Q425-512-005 MRR - predčasne ukončená k 31.12.2023 (hraničný termín bol 31.10.2023)

4) IROP-CLLD-Q425-512-007 MRR - predčasne ukončená k 31.12.2023 (hraničný termín bol 31.10.2023)

5) IROP-CLLD-Q425-512-008 VRR - predčasne ukončená k 31.12.2023 (hraničný termín bol 31.10.2023)

6) IROP-CLLD-Q425-512-006 VRR - ukončenie k 30.11.2023 - vyčerpanie alokácie