Novinky

09.07.2015 10:23
05.06.2015 00:12
Štúdijná cesta pre členov MAS Podhoran na Moravu Kancelária MAS Podhoran v súlade s plánom práce pre rok 2015 zorganizovala štúdijnú cestu do partnerskej MAS Kyjovské Slovácko v pohybu v dňoch 13. a 14. Mája 2015. Účastníci mohli vidieť implementovanie projektov za...
01.04.2015 12:34
S p r á v a Z twinningového stretnutia a exkurzie po regióne MAS Vodný raj – Aquaparadiso – Víziparadicsom v Malých  Dvorníkoch dňa 26. Marca 2015. V súlade so schváleným projektom spolupráce „Naše dedičstvo, naša budúcnosť“ z Programu rozvoja vidieka...
25.03.2015 05:31
Výzva  k vytvoreniu adresára zaujímavých stromov v regióne Podhoran Vážení priatelia prírody! Na výročnej členskej schôdzi OZ Podhoran pri vyhlasovaní 4. Ročníka súťaže „Čistý chotár“ padol nápad pomôcť zachrániť významné stromy v regióne. Preto sme sa rozhodli, že...
20.03.2015 05:25
Záznamy: 91 - 95 zo 212
<< 17 | 18 | 19 | 20 | 21 >>

ČLENSKÉ OBCE

 

 

PARTNERI