Novinky

12.04.2018 12:42
Vyhlásenie   súťaže   „Čistý chotár 2018“ na území MAS Podhoran Na výročnej členskej schôdzi OZ Podhoran, dňa 15. februára 2018 bola vyhlásená Súťaž Čistý chotár 2018  - 7. ročník, v čase od 2. apríla – 6. mája 2018. Aktivita Čistý chotár sa stala v regióne Podhoran už...
12.04.2018 12:40
Informácia o Rozhodnutí o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a o udelení Štatútu miestnej akčnej skupiny – listom č. 192TT210001 z PPA zo dňa 15. 11. 2017 s maximálnou finančnou alokáciou v sume 1 129 531,31 Eur, z toho ...
05.08.2017 12:18
Správa z Festivalu  Podhoran v Kuchyni 1. júna 2017
11.11.2016 16:12
Odborná exkurzia do Poľska Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj zorganizovala odbornú exkurziu  na územie MAS Podbiabiogórze, Turystyczna Podkowa a Piekna Ziemia Gorczaňska v dňoch 24. – 26. októbra 2016, ktorej sa zúčastnili starostka obce Prievaly,...
Záznamy: 61 - 65 zo 212
<< 11 | 12 | 13 | 14 | 15 >>

ČLENSKÉ OBCE

 

 

PARTNERI