Novinky

12.05.2021 14:48
MAS Podhoran vykonalo zmenu vo vyhlásených výzvach, v prílohach výziev a v prílohách ŽoPr. Zmena sa týka výmeny loga riadiaceho orgánu a v prílohe č.5 Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov sa v časti " Oprávnené subjekty disponujúce údajmi na vyžiadanie výpisu z...
04.05.2021 09:20
10 požiadaviek Národnej siete Miestnych kačných skupín ( MAS ) SR pre nové programové obdobie 2021-2027 Na podporu rozvoja vidieka prostredníctvom metódy LEADER vyčleniť financie v objeme 13 % zo Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky a minimálne 5 % z Operačného...
30.04.2021 13:33
Vedeli ste, že.... Včela za celý svoj život nazbiera približne deväť gramov medu?Je to polovica čajovej lyžičky. Včely nikdy nespia, no zvyknú si občas oddýchnuť v prázdnej voskovej bunke plástu? Na vyprodukovanie jedného pohára medu musia včely preletieť vzdialenosť, ktorá je približne...
16.04.2021 12:28
Občianske združenie Podhoran oznamuje žiadateľom výšku disponibilnej alokácie pre vyhlásené výzvy IROP  
15.04.2021 17:23
Občianske združenie MAS Podhoran  oznamuje aktualizáciu č. 1 pre Vývzu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie 4.2 Podpoda na investície do spracovania /uvádzania na trh a /alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov (mimo...
Záznamy: 26 - 30 zo 231
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

ČLENSKÉ OBCE

 

 

PARTNERI