Novinky

22.09.2020 20:55
Občianske združenie / MAS Podhoran oznamuje, že dňom 22.09.2020 je zmenený dátum uzatvorenia Výzvy na predkladnie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV 2014-2020 , kód výzvy MAS_025/7.5/16_VRR. Zároveň  na základe akualizácie Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014-2020 pre...
21.09.2020 15:01
OZ/MAS Podhoran oznamuje, že aktualizovala harmonogram výziev na rok 2020 z opatrení PRV nasledovne :   tabuľka tu :
10.09.2020 13:54
OZ / MAS Podhoran oznamuje, že aktualizovala harmonogram plánovaných výzie na rok 2020 z opatrení PRV nasledovne: tabuľka tu
17.08.2020 11:49
Občianske združenie / MAS Podhoran oznamuje, že dňom 20.8.2020 je zmenený dátum uzatovrenia Výzvy na predkladnie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV 2014-2020 MAS_025/4.1/15_VRR. Termin uzatvorenia sa posúva do 30.10.2020. Výzva spolu s prílohami TU
10.07.2020 11:22
Miestna akčná skupina Občianske združenie Podhoran (dalej len "MAS") vyhlasuje  Výzvu na predkladnie Źiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci implementácie stratégie miesnteho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020   Výzva...
Záznamy: 11 - 15 zo 203
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ČLENSKÉ OBCE

 

 

PARTNERI