Archív článkov

Program cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013 - výzva

07.07.2011 07:00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 vyhlásilo dňa 1. 7. 2011 výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v nasledovných oblastiach podpory: I.2 Spolupráca a sieťovanie I.3 Vzdelávanie, trh práce a...

Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu v území MAS Podhoran - výzva č. 07/PRV/MAS 39

30.06.2011 17:06
Kancelária MAS Podhoran oznamuje oprávneným žiadateľom z územia MAS Podhoran, že zverejnila výzvu č. 07/PRV/MAS39 pre opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť B. Bližšie informácie o aktuálnej výzve nájdete TU.

Oznámenie PPA zo dňa 30. 6. 2011

30.06.2011 13:15
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje konečným prijímateľom (oprávneným žiadateľom) o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 Leader, že dňa 15.6.2011 nadobudol účinnosť zákon č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne...

Nitriansky vidiek 2011 a jeho budúcnosť - konferencia

24.06.2011 12:46
Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR si Vás dovoľuje pozvať na regionálnu konferenciu Nitriansky vidiek 2011 a jeho budúcnosť, ktorá sa uskutoční dňa 29. 6. 2011 v Kaštieli Arborétum Mlyňany. Súčasťou programu konferencie budú aj témy Budúcnosť programu LEADER, alebo čo bude s...

Najkrajšia fotografia z územia MAS - hlasovanie spustené

21.06.2011 10:43
Miestna akčná skupina Podhoran sa zapojila do celoslovenskej súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS", do ktorej nominovala na základe výsledkov hlasovania členov MAS Podhoran v rámci našej regionálnej súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS Podhoran" 5 víťazných fotografií v 5 tematických...

Letné obecné slávnosti 2011 v Kuchyni

20.06.2011 14:01
V dňoch 2. - 3. júla 2011 sa budú konať v obci Kuchyňa Letné obecné slávnosti 2011. Čakajú na Vás športové zápasy, súťaže pre deti i dospelých, diskopárty, rybárske preteky, kultúrne podujatia, slávnostná svätá omša a ďalšie zaujímavé akcie. Pozvánka.  

Dotácie na opeľovaciu činnosť včiel - výzva MPaRV SR

20.06.2011 08:42
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5.mája 2011 č.536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v  y  z ...

Seminár pre členov MAS Podhoran v Prievaloch

10.06.2011 08:08
Dňa 22. júna 2011 sa bude konať v Prievaloch seminár Zveľaďujme svoj región, určený pre členov MAS Podhoran s cieľom rozširovania vedomostí a zručností v rámci implementácie stratégie rozvoja územia Podhoran. Pozvánka.

Výlet do rozprávkového lesa v Prietrži na Podhorí

10.06.2011 07:39
Dňa 11. júna 2011 sa uskutoční v obci Prietrž na Podhorí Výlet do rozprávkového lesa. Čaká na vás: deň strávený v prírode, les plný rozprávkových bytostí, súťaže, maľovanie na tvár, jazda na koni, živá hudba, občerstvenie.

Aktualizácia Výzvy č. 06/PRV/MAS 39

08.06.2011 14:43
Oznamujeme potenciálnym predkladateľom projektov, že dňa 1.6.2011 vyhlásená Výzva č. 06/PRV/MAS 39 pre opatrenie 3.4.2 implementované prostredníctvom osi 4 - Leader bola AKTUALIZOVANÁ v súlade s platným Usmernením pre administráciu osi 4 - Leader (verzia 1.9, platná od 6.6.2011). K výzve je...
Záznamy: 171 - 180 zo 195
<< 16 | 17 | 18 | 19 | 20 >>