Agrokomplex 2014

02.09.2014 21:41

Agrokomplex 2014

Aj v tomto roku sa konala výstava Agrokomplex v dňoch 21. – 24. augusta 2014  v Nitre. Naša MAS Podhoran sa tejto výstavy aktívne zúčastnila v pavilóne M1 svojim stánkom, kde prezentovala úspechy regionu. Svoje umenie tu predviedla aj ľudová umelkyňa pani Andrea Filová, ktorá predvádzala maľovanie kraslíc. Tiež nás tu v kultúrnom programe úspešne prezentovala Osuská kapela, pri ktorej sa zastavovali účastníci výstavy a jej melódie sa rozliehali celým pavilónom a tak lákali návštevníkov k zastaveniu.  Viac v článku....Agrokomplex 2014.pdf (2497368)