Nové priležitosti

06.02.2015 09:09

Nové priležitosti

pre podnikateľov, fyzické osoby a neziskové organizácie na území regionu Podhoran. Občianske združenie Podhoran zvoláva na 12. februára 2015 výročnú členskú schôdzu, kde sa otvára príležitosť stať sa jeho členom pre ďalšie programové obdobie a tak sa aktívne zapojiť do rozvoja vidieka. Cieľom združenia je podporovať aktivity pre skvalitnenie spoločenskej, kultúrnej, sociálnej a hospodárskej úrovne života na dotknutom vidieckom území. Členom združenia môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá je stotožnená s obsahom stanov a cieľmi združenia.

 

Čo treba urobiť?

                                            Vyplniť prihlášku.