Novinky

Podujatie EKO DEŇ - ZRUŠENÉ

29.09.2020 14:01
Z dôvodu zhoršujúcej sa situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 boli prijaté nové...

Vyhlásenie Výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP

28.09.2020 13:54
Miestna akčná skupina Občianske združenie Podhoran oznamuje, že s platnosťou od 1.10.2020 vyhlasuje...

Oznámenie o zmene výzvy

28.09.2020 13:00
MAS Podhoran oznamuje žiadateľom, že vo vzťahu k akutalizovanej Príručke pre žiadateľa o nenávratný...

EKO DEŇ v Senici

28.09.2020 08:24
Zástupca Informačno-poradenského centra Vás pozýva na podujatie EKO DEŇ v Senici,...

Oznámenie o zmene termínu uzatvorenia Výzvy

22.09.2020 20:55
Občianske združenie / MAS Podhoran oznamuje, že dňom 22.09.2020 je zmenený dátum uzatvorenia Výzvy...

Aktualizácia harmonogramu výziev na rok 2020

21.09.2020 15:01
OZ/MAS Podhoran oznamuje, že aktualizovala harmonogram výziev na rok 2020 z opatrení PRV nasledovne...

Aktualizácia harmonogramu výziev na rok 2020

10.09.2020 13:54
OZ / MAS Podhoran oznamuje, že aktualizovala harmonogram plánovaných výzie na rok 2020 z opatrení...

Zmena termínu uzatvorenia výzvy MAS_025/4.1/15_VRR

17.08.2020 11:49
Občianske združenie / MAS Podhoran oznamuje, že dňom 20.8.2020 je zmenený dátum uzatovrenia Výzvy...

Oznámenie o vyhlásení Výzvy na predkladanie žiadostí

10.07.2020 11:22
Miestna akčná skupina Občianske združenie Podhoran (dalej len "MAS") vyhlasuje  Výzvu na...

Ukončenie 3.kola Výzvy

08.07.2020 12:00
Miestna akčná skupina Občiankse združenie Podhroan oznamuje, že dňa 30.6.2020 bolo uzatvorené...

Vyhlásenie Výzvy na predkladanie žiadostí

08.07.2020 09:04
Miestna akčná skupina Občianske združenie Podhoran (dalej len "MAS") vyhlasuje  Výzvu na...

oznámenie o zmene harmonogramu výziev na rok 2020

25.05.2020 15:16
Oznamujem zmenu harmonogramu výziev z Prohgamu rozvoja vidieka na rok 2020, kde došlo k zmene...

Výhlásenie Výzvy na opatrenie 4.1

15.05.2020 11:18
Oznamujem, že dnešným dňom Občiasnke združenie MAS Podhoran vyhlasuje uzatvorenú Výzvu na...

Usmernenie PPA k situácii COVID 19

15.05.2020 09:38
V súvislosti so vzniknutou situáciou výskytu ochrenia Covid 19 dávame do pozornosti Usmernenie...

Upozornenie

01.04.2020 12:48
Dňa 01.04.2020 boli aktualizované prílohy č. 13b (jednoduche účtovníctvo, mikroúčtovníctvo,...

Pozor zmena !!!

30.03.2020 14:51
Na základe vyjadrenia Oddelenie riadenia IT zdrojov VS  / Odbor riadenia IT projektov, z Úradu...

Oznámenie o vyhlásení výzvy pre opatrenie 7.4.

27.02.2020 15:11
 Dňa 26.2.2020 MAS Podhoran vyhlasuje Výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný...

Harmonogram výziev na rok 2020

30.01.2020 09:19
Mas Podhoran oznamuje, že dňa 30.1.2020 bol na PPA zaslaný harmonogram výziev na rok 2020 pre...

oznam

27.01.2020 09:13
Dňa 28.1.2020 bude kancelária MAS Podrhoran v Plaveckom Petre zatvorená z dôvodu účasti na školení...

Uzatvorenie výziev - oznámenie

21.01.2020 08:16
  V mesiaci október 2019 MAS Podhoran vyhlásila štyri výzvy pre IROP podopatrenie 5.1.2...

Zmena štatutárnych orgánov

30.12.2019 18:32
Dňa 25.11.2019, boli na členskej schôdzi občianskeho združenia MAS Podhoran prijaté uznesenia o...

Aktualizácia výziev č. 1- opatrenia 7.4/1_MRR a 2_VRR

18.12.2019 19:57
Aktualizácia výziev č. 1- opatrenia 7.4/1_MRR a 2_VRR Miestna akčná skupina PODHORAN (MAS PODHORAN)...

Aktualizácia výziev na predkladanie ŽoNFP z PRV op. 7.5

12.12.2019 19:14
Aktualizácia výziev č. 1- opatrenia 7.5/5_MRR a 6_VRR Miestna akčná skupina PODHORAN (MAS PODHORAN)...

Aktualizácia výziev na predkladanie ŽoNFP z PRV op. 4.2.

12.12.2019 18:58
Aktualizácia č.1 Výziev - opatrenie 4.2 /9_MRR a 10_VRR Miestna akčná skupina PODHORAN (MAS...

Čistý chotár 2019

20.11.2019 17:15
               V roku 2019 bol vyhlásený už 8....

Pozvánka na VČS

12.11.2019 09:59
Pozvánka na riadnu členskú schôdzu OZ Podhoran   Zvolávam zasadnutie členskej schôdze, ktoré...

Vyzva_IROP-CLLD-Q425-512-006-VRR-B1-v.1.3

14.10.2019 22:08
Vyzva_IROP-CLLD-Q425-512-006-VRR-B1-v.1.3  

Vyzva_IROP-CLLD-Q425-512-005-MRR-B1-v.1.3

14.10.2019 22:05
 Vyzva_IROP-CLLD-Q425-512-005-MRR-B1-v.1.3  

Harmonogram výzviev IROP verzia 2

08.10.2019 11:40
 MAS Podhoran aktualizuje harmonogram výziev IROP na rok 2019 harmnogram vyziev_verzia 2.pdf...

OZNÁMENIE O AKTUALIZÁCII VÝZIEV NA PREDKLADANIE ŽoNFP

30.09.2019 19:28
OZNÁMENIE O AKTUALIZÁCII VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽoNFP Touto aktualizáciou č.1 MAS Podhoran v...
Záznamy: 1 - 30 zo 197
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>