Novinky

02.02.2021 13:32
29.09.2020 14:01
Z dôvodu zhoršujúcej sa situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 boli prijaté nové opatrenia, ktorými sa rušia hromadné podujatia. Z toho dôvodu Vám oznamujeme, že sa podujatie EKO DEŇ ruší a bude sa realizovať v náhradnom termíne budúci rok 2021 v závislosti od...
28.09.2020 13:54
Miestna akčná skupina Občianske združenie Podhoran oznamuje, že s platnosťou od 1.10.2020 vyhlasuje Výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v Programu rozvoja vidieka 2014-2020 pre opatrenie: 7.5.  Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických...
28.09.2020 13:00
MAS Podhoran oznamuje žiadateľom, že vo vzťahu k akutalizovanej Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 verzia 1.3 boli aktualizované vyhlásené výzvy na predkladnie žiadostí nasledovne: Výzva MAS_025/7.5/16_VRR - aktualizácia č.1 platná od...
28.09.2020 08:24
Zástupca Informačno-poradenského centra Vás pozýva na podujatie EKO DEŇ v Senici, ktoré sa koná 1.10.2020 v čase od 12:00 do 18:00 na Námestí oslobodenia v Senici. Navštívte stánok a získajte informácie o aktuálnych a plánovaných výzvach...
Záznamy: 6 - 10 zo 203
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ČLENSKÉ OBCE

 

 

PARTNERI