Novinky

13.07.2011 09:47
Informačné noviny MAS Podhoran č. 2/2011 o našich aktivitách si môžete prezrieť TU.    
07.07.2011 07:00
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 vyhlásilo dňa 1. 7. 2011 výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v nasledovných oblastiach podpory: I.2 Spolupráca a sieťovanie I.3 Vzdelávanie, trh práce a...
30.06.2011 17:06
Kancelária MAS Podhoran oznamuje oprávneným žiadateľom z územia MAS Podhoran, že zverejnila výzvu č. 07/PRV/MAS39 pre opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť B. Bližšie informácie o aktuálnej výzve nájdete TU.
30.06.2011 13:15
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje konečným prijímateľom (oprávneným žiadateľom) o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, os 4 Leader, že dňa 15.6.2011 nadobudol účinnosť zákon č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne...
24.06.2011 12:46
Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR si Vás dovoľuje pozvať na regionálnu konferenciu Nitriansky vidiek 2011 a jeho budúcnosť, ktorá sa uskutoční dňa 29. 6. 2011 v Kaštieli Arborétum Mlyňany. Súčasťou programu konferencie budú aj témy Budúcnosť programu LEADER, alebo čo bude s...
Záznamy: 206 - 210 zo 231
<< 40 | 41 | 42 | 43 | 44 >>

ČLENSKÉ OBCE

 

 

PARTNERI