Novinky

16.04.2021 12:28
Občianske združenie Podhoran oznamuje žiadateľom výšku disponibilnej alokácie pre vyhlásené výzvy IROP  
15.04.2021 17:23
Občianske združenie MAS Podhoran  oznamuje aktualizáciu č. 1 pre Vývzu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie 4.2 Podpoda na investície do spracovania /uvádzania na trh a /alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov (mimo...
14.04.2021 11:50
Občianske združenie Podhoran oznamuje žiadateľom  vyhlásenie Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie  4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský...
14.04.2021 10:38
                 Občianske združenie Podhoran oznamuje žiadateľom  vyhlásenie Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie    7.5. Podpora na...
01.03.2021 16:01
Občianske združenie MAS Podhoran  vyhlasuje  Vývzu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie 4.2 Podpoda na investície do spracovania /uvádzania na trh a /alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov (mimo Bratislavský...
Záznamy: 21 - 25 zo 223
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

ČLENSKÉ OBCE

 

 

PARTNERI