Zverejnenie výzvy IROP CLLD Q425_512_006_VRR v znení AKTUALIZÁCIE č. 1 zo dňa 18.10.2021

18.10.2021 12:00

MAS Podhoran oznamuje zverejenie výzvy  

 

IROP CLLD Q425_512_006_VRR v znení 

AKTUALIZÁCIE č. 1 zo dňa 18.10.2021 

s účinnosťou odo dňa 19.10.2021


Viac tu: https://www.podhoran.sk/vyzvy/aktualne/q425-512-006-vrr/