Zverejnenie výzvy IROP CLLD Q425_512_005_MRR v znení AKTUALIZÁCIE č. 1 zo dňa 18.10.2021

18.10.2021 11:58

MAS Podhoran oznamuje zverejnenie výzvy 

 

IROP CLLD Q425_512_005_MRR v znení

AKTUALIZÁCIE č. 1 zo dňa 18.10.2021 

s účinnosťou odo dňa 19.10.2021


Viac tu: https://www.podhoran.sk/vyzvy/aktualne/q425-512-005-b1-v-1-3/