Zoznam schválených ŽoPr pre IROP

25.05.2021 12:10

Zoznam schválených ŽoPr pre výzvu IROP-CLLD-Q425-512-003 MRR, aktivita B2 - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

 

žiadateľ

Názov projektu

Výška schváleného príspevku

Zoznam hodnotiteľov

Obec Plavecký Peter, Plavecký Peter 137, 906 35

IČO 00309800

Ostrovček autobusovej zastávky

30 000,- €

Ing. Peter Rajnoha

Ing. Ľudovít Kovács

Obec Prievaly, Prievaly 189, 906 34

IČO 00309885

Návrh spevnenej plochy pred obecným úradom v Prievaloch

30 000,- €

Ing. Tomáš Lencsés

Ing. Ľudovít Kovács

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  Aktualizácia 25.5.2021