Zmluvy z výzvy 01/PRV/MAS-39 boli už podpísané

17.10.2011 14:49

  Zmluvy z výzvy 01/PRV/MAS-39 boli už podpísané. Z 9 žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, ktorý boli odporučný výberovou komisiou MAS Podhoran boli podpísané zmluvy so 7 obcami. 2 žiadatelia na vlastnú žiadosť zo schvaľovacieho procesu odstúpili.

 

  Zmluvy boli podpísané so žiadateľmi na nasledovné investičné projekty:

1. Obec Jablonica - Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu

2. Obec Cerová - Výstavba verejného multifunkčného športového ihriska

3. Obec Prietrž - Rekonštrukcia obecného úradu Prietrž

4. Obec Plavecký Peter - Rekonštrukcia domu smútku

5. Obce Prievaly - Fasáda a úprava vstupu na OÚ

6. Obec Sološnica - Výmena okien na kultúrnom dome v Sološnici

7. Obec Rohožník - Tréningové futbalové ihrisko Rohožník