Zmena termínu uzatvorenia výzvy MAS_025/4.1/15_VRR

17.08.2020 11:49

Občianske združenie / MAS Podhoran oznamuje, že dňom 20.8.2020 je zmenený dátum uzatovrenia Výzvy na predkladnie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV 2014-2020 MAS_025/4.1/15_VRR.

Termin uzatvorenia sa posúva do 30.10.2020.

Výzva spolu s prílohami TU