Zmena štatutárnych orgánov

30.12.2019 18:32

Dňa 25.11.2019, boli na členskej schôdzi občianskeho združenia MAS Podhoran prijaté uznesenia o zmene štatutárnych orgánov - predsedu a podpredsedu združenia MAS Podhoran. 

Za predsedu bol uznesením č. 1 zvolený pán Robert Bujna, starosta obce kuchyňa. 

Za podpredsedu bol uznesením č. 2 zvolený Ing Vladimír Chovan, Agropartner spol. s r.o., Plavecké Podhradie.

Výpis uznesenia o voľbe štatutárov.docx (37440)