Zavedenie regionálnej značky - Modra - Malokarpatská vínna cesta (NSRV TT/BA)

21.09.2012 08:00

 

Regionálna koordinátorka Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský a Trnavský kraj organizovala informačný seminár k téme: Regionálna značka, zavádzanie regionálneho značenia poľnohospodárskych a remeselníckych produktov na vidieku a v regiónoch, ktorý sa uskutočnil dňa 20. septembra 2012 v krásnom prostredí kaštieľa v Modre, kde sídli Malokarpatské osvetové stredisko.

 

Seminára sa zúčastnili za MAS Podhoran, pracovníci kancelárie Ing. Kvetoslava Jablonická a Bc. Peter Fiala, starostka obce Prievaly pani Tatiana Beňáková, pracovníčka spoločnosti Agropartner s.r.o. Mgr. Ingrid Okruhlicová a starosta obce Pernek pán František Bokes.

 

Účelom informačného seminára bolo predstaviť výhody a nevýhody regionálneho značenia poľnohospodárskych a remeselníckych produktov a služieb poskytovaných na vidieku a v regiónoch ako silného marketingového prvku pre ozrejmenie nových inovatívnych foriem propagácie a predaja, ako aj zmobilizovať a motivovať nielen producentov a poskytovateľov služieb, ale aj organizácie, ktorý by tieto aktivity mohli v danom území koordinovať.

 

 

K.Jablonická, manažérka MAS Podhoran