Vzdelávanie pre malých podnikateľov na vidieku

11.04.2011 11:17

Cieľom celoslovenského projektu "Zvyšovanie kvality života na vidieku prostredníctvom podpory celoživotného vzdelávania malých podnikateľov a rozvoja ich podnikateľských a manažérskych zručností formou on-line poradenstva a informovania" je prispieť k zvyšovaniu kvality života na vidieku podporou celoživotného vzdelávania malých podnikateľov na vidieku a v malých mestách prostredníctvom on-line poradenstva a informovania v oblastiach:

1. Riadenie a ekonomika životaschopného podniku (tvorba podnikateľských plánov, organizácia a organizačný rozvoj, diverzifikácia, financie, ekonomika, účtovníctvo a dane).
2. Marketing (prieskum trhu, vývoj produktov, cenová tvorba, predaj, reklama a vzťahy s verejnosťou).
3. Projektové riadenie (tvorba projektov pre financovanie z fondov EÚ, projektové analýzy, harmonogramy a rozpočty).
4. Komunikácia, inovácie a manažment znalostí (spolupráca a výmena informácií a znalostí prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií a iných nástrojov znalostného manažmentu).

Podstatou projektu je interaktívny internetový portál www.malepodnikanie.sk s registrovaným prístupom poskytujúci plnospektrálne podnikateľské a manažérske poradenstvo. Bližšie informácie nájdete TU.

Dňa 29. apríla 2011 sa v zasadačke Obvodného úradu (Kollárova 8) v Trnave uskutoční bezplatný informačný seminár pre malých podnikateľov na vidieku.

Program seminára:
1. Úvodné informácie o projekte, 9.00 – 9.15
2. Predstavenie portálu a jeho častí, 9.15 – 9.30
3. Podrobnosti o fungovaní portálu a registrácii, 9.30 – 10.00
4. Prestávka, občerstvenie
5. Otázky a odpovede, 10.15 – 10.45
6. Media time, 10.45
7. Diskusia

V prípade Vášho záujmu potvrďte účasť organizátorovi Cesta, n.o. na emailovej adrese: cesta@ices.sk