Oznámenie o vyhlásení výzvy pre podop. 7.5. - Výzva MAS_025/7.5/22_VRR

14.04.2021 10:38
               
 Občianske združenie Podhoran oznamuje žiadateľom 
vyhlásenie Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie 
 
7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (Bratislavský kraj)
 
Výzva MAS_025/7.5/22_VRR
 
Vyhlásená: 15.4.2021
Uzávierka: 15.7.2021
 
Viac info  TU