Výzva k vytvoreniu adresára zaujímavých stromov v regióne Podhoran

25.03.2015 05:31

Výzva  k vytvoreniu

adresára zaujímavých stromov v regióne Podhoran

Vážení priatelia prírody!

Na výročnej členskej schôdzi OZ Podhoran pri vyhlasovaní 4. Ročníka súťaže „Čistý chotár“ padol nápad pomôcť zachrániť významné stromy v regióne. Preto sme sa rozhodli, že v rámci tejto súťaže zmapujeme v celom regióne zaujímavé, historické,  chránené stromy alebo skupinky stromov. Do pozornosti dávame stromy, ktoré majú svoj príbeh, stoja na hranici obce, tvoria alej alebo niečo v obci symbolizujú a chceli by ste ho zachrániť.

Po určení takého stromu alebo skupiny stromov a po dohode s vami a odborníkom - arboretistom  spracujeme kompletný materiál, ktorý by slúžil ako podklad pre spoločný projekt na záchranu týchto stromov.

Čo k tomu potrebujeme? Do konca mesiaca apríl 2015 nahlásiť (stačí mailom) do kancelárie:

- názov stromu alebo stromov,

- lokalitu (obec, miesto – v dedine, v poli)

- fotografiu.

Ostatné záležitosti budú dohodnuté po tomto termíne.