Výška disponibilnej alokácie pre vyhlásené výzvy IROP ku dňu 3.8.2021

04.08.2021 13:45

Občianske združenie Podhoran oznamuje žiadateľom výšku disponibilnej alokácie pre vyhlásené výzvy IROP