Výška disponibilnej alokácie pre vyhlásené výzvy IROP ku dňu 1.6.2023

05.06.2023 15:03

Občianske združenie Podhoran oznamuje žiadateľom výšku disponibilnej alokácie pre

 vyhlásené výzvy IROP ku dňu 1.6.2023Viac tu: https://www.podhoran.sk/vyzvy/vyhlasene-vyzvy/