Vyhodnotenie súťaže Čistý chotár 2015

13.07.2015 06:39

Vyhodnotenie súťaže Čistý chotár 2015 prebehlo na 5. Ročníku Festivalu Podhoran. Predseda združenia Mgr. Peter Švaral poďakoval všetkým brigádnikom a dobrovoľníkom, ktorí prispeli k vyčisteniu našich obcí a uviedol poradie, ktoré určila hodnotiaca komisia:

1.      Miesto Obec Hradište pod Vrátnom

2.      Miesto Obec Osuské

3.      Miesto Obec Jablonové

Komisia mala ťažkú úlohu, lebo z roka na rok sa do súťaže zapája viacej brigádnikov, zapájajú sa aj deti zo Základných škôl, pod vedením učiteľov, poslanci obecných zastupiteľstiev, členovia spoločenských organizácií ako napr. poľovníci, rybári, motorkári, autocrosári, jednota dôchodcov, turistické organizácie, členky únie žien a mnoho ďalších. Svojim dielom prispievajú aj občania ako fyzické osoby, ktoré čistia, kosia a vyzdobujú kvetmi a vysádzajú  kríky a stromy vo svojich obciach.

Všetci ocenení si prevzali za aktívne zapojenie sa do súťaže pamätné plakety, ktoré vyhotovila miestna keramikárka – Lucia Nižnánska z Hradišťa pod Vrátnom a tiež nositeľka certifikátu „Regionálny produkt Záhorie“.