Vyhodnotenie súťaže a ocenenie obcí na Festivale Podhoranu 2012 v Jablonici

14.09.2012 09:00

 

Vyhodnotenie súťaže a ocenenie obcí na Festivale Podhoranu 2012 v Jablonici

 

Vyhodnotenie súťaže „Čistý chotár“, ktorú kancelária MAS vyhlásila v marci a ktorá bola veľmi úspešná bolo zlatým klincom programu festivalu Podhoranu, ktorého 2. ročník sa konal v Jablonici. Pre naše obce sme dali vyrobiť ocenenia - krásne keramické sošky, ich autorkou je keramikárka z nášho regiónu (oec Hradište pod Vrátnom) Lucia Nižnánska. Majú symbolizovať čistú prírodu, zrod niečoho nového, čistého. Po vyhodnotení všetkých skutočností našou komisiou, ktorá hodnotila úspešnosť v súťaži na základe viacerých kritérií (počet zapojených obyvateľov a organizácií z obce, vyčistenú plochu, množstvo vyzbieraného odpadu a množstvo novo vysadených stromov) sa na 3. mieste umiestnila obec Jablonové, na 2. mieste obec Prietrž a víťazom prvého ročníka bola sa stala obec Jablonica. Pri takejto súťaži, však nemožno hovoriť iba o jednom víťazovi, víťazmi sa stali všetci, ktorí sa do súťaže zapojili a očistili svoje okolie a prírodu od odpadu, ktorý tam nepatrí. Spou bolo vyzbieraných v celom regióne Podhoranu 162,5 ton odpadu, zapojilo sa  1645 ľudí a 63 organizácií. Ďakujeme všetkým zúčastnením a dúfame, že o rok bude menej odpadu a viac zapojených ľudí :-)