Vyhlásenie Výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP

28.09.2020 13:54

Miestna akčná skupina Občianske združenie Podhoran oznamuje, že s platnosťou od 1.10.2020 vyhlasuje Výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v Programu rozvoja vidieka 2014-2020 pre opatrenie:

7.5.  Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštrutkúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj), 

kód výzvy: MAS_025/7.5/19_MRR  ( bližšie informácie TU ), 

dátum uzatvorenia výzvy: 13.11.2020

 

7.4 Podpora na  investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľostvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj), 

kód výzvy: MAS_025/7.4/20_MRR  ( bližšie informácie TU ),

dátum uzatvorenia výzvy: 30.11.2020