Vyhlásenie súťaže „Čistý chotár 2018“ na území MAS Podhoran

12.04.2018 12:42

Vyhlásenie   súťaže

  „Čistý chotár 2018“ na území MAS Podhoran

Na výročnej členskej schôdzi OZ Podhoran, dňa 15. februára 2018 bola vyhlásená Súťaž Čistý chotár 2018  - 7. ročník, v čase od 2. apríla – 6. mája 2018. Aktivita Čistý chotár sa stala v regióne Podhoran už tradíciou. Zlepšenie kvality životného prostredia našich obcí je jeden z cieľov združenia. Do súťaže sa zapájajú občania, spoločenské a záujmové organizácie

Cieľom súťaže je čistenie území katastrov obcí spadajúcich do regiónu Podhran, čím sa plní aj jeden zo špecifických cieľov  - zlepšenie kvality životného prostredia zahrnutých v Stratégii CLLD  Podhoran.

Súťaž sa zameriava v hodnotení na :

  • Čistotu obce celkom
  • Pokrok oproti  počiatočnému stavu (dokumentovať fotografiami)
  • Vyčistená plocha
  • Množstvo vysadených stromov – kríkov
  • Výzdoba obce (Kvetinová výzdoba obytných sídiel, kvetinová výzdoba verejných objektov a iné)
  • Čistenie brehov vodných plôch

Do súťaže  vyzývame všetky obce v pôsobnosti miestnej akčnej skupiny

Jablonové, Pernek, Kuchyňa, Rohožník, Sološnica, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter, Prievaly, Cerová, Jablonica, Osuské, Prietrž, Hradište pod Vrátnom a Hlboké.

 

Aktivita „Čistý chotár“ sa stretla na území MAS Podhoran s pochopením a pozitívnym prístupom jeho obyvateľov.  Ako výsledok je vidieť zlikvidované divoké skládky, vyčistené priekop vedľa ciest, upravené verejné priestranstvá, priestranstvá  pri vodných plochách a pod. S veľkou spokojnosťou môžeme konštatovať, že do súťaže sa zapojilo veľa mladých ľudí ako i žiakov. 

 

 

Ročník 2018 nám podporila aj Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici zo Zeleného vzdelávacieho fondu a to výsadbou 2 ks stromov javora.