Vitajte na novej stránke MAS Podhoran

07.03.2011 08:48

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že občianske združenie Podhoran, registrované v zmysle zákona SR  č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dňa 19. 6. 2007, ktorému bol dňa 19. 5. 2010 udelený Štatút Miestnej akčnej skupiny - MAS a zároveň schválená Integrovaná stratégia rozvoja územia Podhoran, aktualizuje týmto dňom svoju internetovú stránku. Výzvy MAS Podhoran zverejnené do tohto dňa nájdete v časti Výzvy MAS - uzavreté.