ÚPRAVA INDIKATÍVNEHO HARMONOGRAMU VÝZIEV IROP pre rok 2021

29.09.2021 16:12

MAS Podhoran zverejňuje upravený indikatívny harmonogram výziev IROP pre rok 2021 pre opatrenie

 

 5.1.2. Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

aktivita B2  - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel