Účasníci Podhoranu na LeaderFEST - e

19.05.2011 10:23

 

V Štramberku sa konal v dňoch  16. – 18. mája 2011 LeaderFest alebo stretnutie Leadru európskych krajín. V najstaršom meste Európy, tak ako uviedol v úvodnom slove moderátor festivalu sa stretli účastníci z mnohých krajín ako napr. Bulharska, Lotyšska, Litvy, Francúzska,  Poľska,  Srbska, Slovenska a Česka. Z bohatej ponuky 3-dňového programu si zástupcovia MAS – OZ Podhoran vybrali program 17. mája. Trinásť členov MAS Podhoran navštívilo workshopy na tému, Geoparky, Projekty spolupráce (národné, medzinárodné),  Inovácie v projektoch Leader, Príklady dobrej praxe v programoch Leader, dokumentárne filmy – venkov ČR. Okrem toho sa zastavili na námestí, kde sledovali kultúrny program, ktorý prebiehal súčasne s prezentáciami na workshopoch, koncerty v kostole, v amfiteátri v podvečer bolo divadelné predstavenie  súboru Pod věží.

Na námestí tiež bola zriadená tržnica regionálnych produktov, kde si bolo z čoho vybrať. Tu platilo zaujímavé platidlo „Leadre“, čo boli špeciálne pre túto akciu vyrobené drevené dukáty s pečaťou „Leader FEST 2011, Štramberk“

Účastníci si priniesli množstvo nových skúseností a inšpirácií pre úspešné rozvíjanie činností MAS Podhoran. Práve v tomto mestečku bolo vidieť ako sa dá rozvíjať turizmus, vážiť si a zachovať kultúrne dedičstvo našich predkov, oživovať kultúrne tradície, zapájať do kultúrnych aktivít širokú verejnosť od detí až po seniorov.

 Fotogaléria.