Súťaž Čistý chotár 2019

08.03.2019 07:58

Vyhlásenie   súťaže

  „Čistý chotár 2019“ na území MAS Podhoran

Na výročnej členskej schôdzi OZ Podhoran, dňa 30. januára 2019 bola vyhlásená Súťaž Čistý chotár 2019  - 8 ročník, v čase od 15. marca – 6. mája 2019.

Výzva pre účastníkov: Zóna bez plastov !  Zober si tašky so sebou !

Vyzývaj vodičov, aby nevyhadzovali odpadky popri cestách!

Aktivita Čistý chotár sa stala v regióne Podhoran už tradíciou. Zlepšenie kvality životného prostredia našich obcí je jeden z cieľov združenia. Do súťaže sa zapájajú občania, spoločenské a záujmové organizácie

Cieľom súťaže je čistenie území katastrov obcí spadajúcich do regiónu Podhran, čím sa plní aj jeden zo špecifických cieľov  - zlepšenie kvality životného prostredia zahrnutých v Stratégii CLLD  Podhoran.

Súťaž sa zameriava v hodnotení na :

  • Čistotu obce celkom
  • Pokrok oproti  počiatočnému stavu (dokumentovať fotografiami)
  • Vyčistená plocha
  • Množstvo vysadených stromov – kríkov
  • Výzdoba obce (Kvetinová výzdoba obytných sídiel, kvetinová výzdoba verejných objektov a iné)
  • Čistenie brehov vodných plôch

Do súťaže  vyzývame všetky obce v pôsobnosti miestnej akčnej skupiny

Jablonové, Pernek, Kuchyňa, Rohožník, Sološnica, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter, Prievaly, Cerová, Jablonica, Osuské, Prietrž, Hradište pod Vrátnom a Hlboké.

Aktivita „Čistý chotár“ sa stretla na území MAS Podhoran s pochopením a pozitívnym prístupom jeho obyvateľov.  Ako výsledok je vidieť zlikvidované divoké skládky, vyčistené priekop vedľa ciest, upravené verejné priestranstvá, priestranstvá  pri vodných plochách a pod. S veľkou spokojnosťou môžeme konštatovať, že do súťaže sa zapojilo veľa mladých ľudí ako i žiakov.