Štandardný formulár zmluvy o poskytnutí príspevku medzi MAS a žiadateľom IROP

10.08.2021 12:09

Štandardný formulár zmluvy o poskytnutí príspevku medzi MAS a žiadateľom IROP

k dispozícii na stiahnutie :

 

Priloha_1_ZoP-VZP.docx (150610)

Priloha_2_ZoP-Predmet_podpory.docx (62166)

Vzor Zmluvy o príspevok MAS.docx (126843)