Spolupráca s VÚC Trnava

23.10.2012 12:30

 

V pondelok 15. októbra 2012 navštívili región  MAS Podhoran zamestnankyne Trnavského samosprávneho kraja zo Sekcie regionálneho rozvoja, odboru stratégie a programovania pani Ing. Ida Antipovová, riaditeľka odboru a pani Viola Belobradová, pracovníčka tohto odboru.

Cieľom ich pracovnej cesty bolo oboznámiť sa s činnosťou našej MAS - ky a nadviazanie užšej spolupráce. Okrem kancelárie OZ Podhoran navštívili aj niektoré zaujímavosti tohto regiónu o čom svedčí fotoreportáž. Tiež sa stretli aj so štatutárnym zástupcom OZ a starostom obce Rohožník pánom Mgr. Petrom Švaralom. Vítame ich záujem o našu prácu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu na rozvoji nášho regiónu, najmä v oblasti vidieckej turistiky a životného prostredia.

 

Z ľava: pani Ing. Kvetoslava Jablonická (manažérka MAS Podhoran) a pani Ing. Ida Antipovová (TTSK - Sekcia regionálneho rozvoja, odbor stratégie a programovania/ riaditeľka odboru).

   

Z ľava: pani Viola Belobradová (TTSK/ Sekcia regionálneho rozvoja, odbor stratégie a programovania - pracovníčka odboru),  pani Ing. Kvetoslava Jablonická (manažérka MAS Podhoran) a pani Ing. Ida Antipovová (TTSK - Sekcia regionálneho rozvoja, odbor stratégie a programovania/ riaditeľka odboru).

 

ZAUJÍMAVÉ MIESTA NÁŠHO REGIÓNU, KTORÉ SME NAVŤÍVILI A PREDSTAVILI NAŠIM HOSŤOM Z TTSK:

    

Rekreačné zariadenie v obci Prietrž - v miestnej časti/osade Podhorie. Toto zariadenie poskytuje komfortné ubytovanie pre 20 osôb (16 lôžok + 4 prístelky, spoločenská miestnosť, jedáleň, kuchyňa, kompletné vnútorné vybavenie, parkovisko, záhradná besiedka) v malebnom prostredí Myjavskej pahorkatiny, v odľahlej samote Podhoria, 5km vzdialenej od obce Prietrž. 


  

Naši hostia na prehliadke rekreačného zariadenia a jeho interiérov.

 

  

Historická fotografia budovy bývalej "Štátnej ľudovej školy Prietrž-Podhorí", ktorá v roku 2006 prešla

rekonštrukciou a v súčasnosti sa využíva ako rekreačné zariadenie obce Prietrž. Rekonštrukcia budovy

bola podporená z finančných prostriedkov EÚ.

 

 Vo dvore jedinečnej papierničky (budova v pravo), jedinej ručnej výrobne papiera na Slovensku

Vyrába sa tu ručne "hand made", tradičnými papiernickými metódami vysoko kvalitný papier, ktorý sa používa na špeciálne účely (univerzitné diplomy, dôležité štátne listiny, medzinárodné listiny, na umelecké účely a pod.).

 

   

 Pán Miroslav Čmela (druhý zľava) v týchto priestoroch svojimi šikovnými rukami spracováva potrebný materiál, z ktorého následne po viac stupňového výrobnom procese vzniká jedinečný papier.

 

   

 Miesto, ktoré by si zaslúžilo viac pozornosti ako momentálne dostáva. Na úpätí Myjavskej pahorkatiny, na okraji obce Prietrž sa nachádza Husitské opävnenie. Je to areál z kamených hradieb zo strielňami a bášt (strážnych vežičiek), ktoré tu postavili pravdepodobne husitské vojská počas svojich výprav, keď sa presúvali cez naše územie. Z tohto miesta je krásny výhľad na obec a jej okolie, z tohto dôvodu si ho aj pravdepodobne zvolili za strategické miesto svojej pevnosti husiti. Opevnenie aj napriek vysokému veku a na takomto mieste nepochopiteľnej aktivite niektorých miestnych jedincov (svojou činnosťou narušujú a rozoberajú múry hradieb)  je v celkom zachovalom stave.

 

    

Pozostatky jednej zo štyroch strážnych veží (bášt) husitského opevnenia.

 

   

Zaujalo aj prostredie vodnej nádrže v Prietrži, ktorá je obklopená krásnou prírodou.

 

   

Prietrž/ osada U Rehušov - miesto poznačené vojnovými udalosťami 2. svetovej vojny, s nádhernou prírodou a za dobrej viditeľnosti výhľadom až do Álp. Z tohto miesta sú vidieť z jednej strany myjavské kopanice, Mohyla M. R. Štefánika na Bradle, z druhej strany pohorie Malých Karpát so svojimi zrúcaninami strážnych hradov.

 

  

    

Pamätník SNP U Rehušov - pripomína tragické vojnové udalosti Slovenského národného povstania a boje partizánov proti nemeckým okupantom, ktoré sa tu v roku 1944 odohrali.

 

   

 

  

Múzeum poľnohospodárskej techniky pána Pavla Reptu (obec Prietrž - osada U Rehušov). Pán Repta v priestoroch bývalého kravína miestneho JRD, ktorý začal na vlastné náklady rekonštruovať, umiestnil svoju súkromnú zbierku poľnohospodárskej techniky. Táto zbierka je svojim rozsahom, čo do počtu exponátov i druhovo rozsiahla a ojedinelá.

  

 

   

  

  

   

 

  

Pivovar v Sandorf v obci Prievaly. Varia tu svoje vlastné pivo.

  

Návšteva u predsedu našej MAS/ starostu obce Rohožník pána Mgr. Petra Švarala

 

                                                                                            foto: Peter Fiala