Seminár pre členov MAS Podhoran v Prievaloch

10.06.2011 08:08

Dňa 22. júna 2011 sa bude konať v Prievaloch seminár Zveľaďujme svoj región, určený pre členov MAS Podhoran s cieľom rozširovania vedomostí a zručností v rámci implementácie stratégie rozvoja územia Podhoran.

Pozvánka.