Prvý Festival Podhoranu sa vydaril

30.08.2011 13:55

V dňoch 13. a 14. Augusta 2011 sa konal v Rohožníku Prvý festival Podhoranu. Tento bol usporiadaný v spolupráci s Obecným  úradom Rohožník.  Program festivalu bol bohatý  a mohol si prísť na svoje každý jeho návštevník, aj napriek tomu, že sa v tom istom termíne konalo podujatie „Slovenské piesky“, ktoré svojim programom pritiahlo tiež množstvo návštevníkov. Okrem kultúrneho programu, dychovky, folklórnych súborov v krásnych krojoch, speváckych skupín, tanečníc s brušnými tancami, ľudovej rozprávačky, bolo čo obdivovať aj na výstavách obrazov, fotografií, šperkov, ľudových remesiel a tiež zaujali aj prezentácie regiónu  na 14 paneloch, kde si každá obec vystavila najzaujímavejšie  objekty a aktivity. Taktiež bola hojná účasť aj na workshopoch, ktoré sa v priebehu dňa opakovali viackrát aj mimo plánu.

 Návštevníci si zaujímali hlavne čo je LEADER aké má poslanie,  ako sa môžu zapojiť občania a pod. Na svoje si prišli aj malí návštevníci  na nafukovacom  hrade, motokárach alebo jazdenie na koňoch. Pre tých čo už boleli nohy mohli si nasadnúť na vláčik, ktorý ich zaviezol do firmy HOLCIM, kde si mali možnosť prezrieť a vypočuť odborný výklad o spracovávaných surovinách a ako aj o výsledných produktoch. Nie menej zaujímavé boli aj  ukážky úpravy obce, zakrytie potoka, a ďalšie, ktoré si obec vybudovala z prostriedkov EÚ.