Pozvánka

04.04.2014 10:23
 
Občianske združenie Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (ďalej len KR – MAS) si Vás 
v spolupráci s MAS Podhoran a Partnerstvom pre Horné Záhorie dovoľuje pozvať na Úvodnú 
konferenciu k projektu „Podpora regionálnych produktov z Kopaníc a Záhoria“.