Pozvánka na VČS

12.11.2019 09:59

Pozvánka na riadnu členskú schôdzu OZ Podhoran

 

Zvolávam zasadnutie členskej schôdze, ktoré sa uskutoční  25. novembra  2019 o 16,00 hod. v zasadačke Obecného úradu Rohožník

 

Program: 1. Otvorenie – Ing. Haláčová

                2. Voľba nových štatutárov OZ Podhoran

                3. Informácia  – výzvy – implementácia stratégie, postupy pri zadávaní žiadostí

                4. Rôzne

                5. Uznesenia

 

           Veríme, že si nájdete čas a ako riadny člen sa zasadnutia vo vlastnom záujme zúčastníte. 

           Tešíme sa na stretnutie s Vami.