Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu v území MAS Podhoran - výzva č. 07/PRV/MAS 39

30.06.2011 17:06

Kancelária MAS Podhoran oznamuje oprávneným žiadateľom z územia MAS Podhoran, že zverejnila výzvu č. 07/PRV/MAS39 pre opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu - časť B.

Bližšie informácie o aktuálnej výzve nájdete TU.