Oznámenie o zmene výzvy

28.09.2020 13:00

MAS Podhoran oznamuje žiadateľom, že vo vzťahu k akutalizovanej Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 verzia 1.3 boli aktualizované vyhlásené výzvy na predkladnie žiadostí nasledovne:

Výzva MAS_025/7.5/16_VRR - aktualizácia č.1 platná od 22.9.2020 (aktualizácia príloh + zmena termínu ukončenia výzvy 30.11.2020) TU

Výzva MAS_025/7.4/18_VRR - aktualizácia č.1 platná od 30.9.2020 (aktualizácia príloh + zmena termínu ukončenia výzvy 30.10.2020) TU

Výzva MAS_025/4.1/15_VRR - aktualizácia č.2 platná od 2.10.2020 (aktualizácia príloh) TU