Oznámenie o výzve č. 05/PRV/MAS39

02.05.2011 09:58

MAS Podhoran oznamuje, že od 2. mája 2011 je vyhlásená výzva č. 05/PRV/MAS39 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo. Viac...