Oznámenie o výške disponibinej alokácie pre výzvy IROP

16.04.2021 12:28

Občianske združenie Podhoran oznamuje žiadateľom výšku disponibilnej alokácie pre vyhlásené výzvy IROP